A picture
A picture

Navigace

Obsah

M Í S T N Í   P O P L A T K Y  A  P O P L A T K Y
 informace pro poplatníky

 

Výše poplatku pro rok 2013 činí 80,- Kč za prvního psa (60,- Kč důchodci) a 100,- Kč za každého dalšího psa se splatností nejpozději do 31.3. běžného roku.

 

Výše poplatku činí za každé využité lůžko a den 17,- Kč se splatností za pololetí, vždy nejpozději do posledního dne měsíce pololetí běžného roku.

 

Výše sazby poplatku činní 0,70 Kč/ litr odpadu:

·        Za popelnici o objemu 120 l.

3.192,-Kč/rok   standardní svoz

2.016,-Kč/rok   dvoutýdenní svoz

1.008,-Kč/rok   měsíční svoz

4.032,-Kč/rok   týdenní svoz

·      Za stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci 

na základě skutečného množství vývezených kontejnerů v roce 2022 je výše poplatku za komunální odpad za stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci stanovena na 800,- Kč/rok.

(Prosíme ty, kteří již zasílali platby v průběhu roku 2022 v částce 600,- Kč, aby nyní uhradili jen doplatek ve výši 200,- Kč)

 

 

Poplatek je splatný až do 28. 2. následujícího kalendářního roku

 


Úhrada místních poplatků a poplatků

Poplatky je možné uhradit:
•    Hotově v pokladně OÚ
Po, Čt  8:00 - 12:00 12:30 - 17:00


•    bezhotovostně převodem na účet 3728371/0100  (VS viz. níže, do poznámky uveďte své jméno a č.p. nebo č.e. nemovitosti)

 

Variabilní  symboly
pro plátce místních poplatků a poplatku za komunální odpad
OBEC  ÚLICE

Variabilním symbolem je šestimístné číslo, v němž jednotlivé číslice představují :

první dvě číslice druh místního poplatku :
                            11  -  poplatek za psa
                            12  -  poplatek za lůžkovou kapacitu (rekreační zařízení, penzion)
                            13  -  poplatek za rekreační pobyt (vzdušné)
                            14  -  poplatek za užívání veřejného prostranství
                            15  -  nájemné z obecního pozemku
                            16  -  vodné 
                            17  -  nájemné z bytových a nebytových prostor
                            18  -  nájemné z hrobového místa
                            19  -  poplatek za odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu
                            20  -  poplatek za vjezd na obecní pozemek vymezený vyhláškou

třetí číslice  místo objektu plátce :
                     1  -  Úlice
                     2  -  Kníje
                     3  -  Hracholusky
                     4  -  Jezná
                     5  -  Nová Jezná 
                     6  -  ostatní

čtvrtá, pátá, šestá číslice  - číslo popisné nebo evidenční náležející objektu, za který je     
                                         poplatek odváděn